Làm việc trong văn phòng tuy không đòi hỏi nhiều hoạt động thể chất nhưng ngược lại thì công việc này lại rất dễ làm suy nhược về tinh thần gây nên mệt mỏi. Bên cạnh đó thì nhân viên văn phòng là một trong những nhóm đối tượng đối mặt với nguy cơ béo…